PRO ZDRAVOU A ÚRODNOU PŮDU...

Biouhel jako překvapivý byznys?

Skutečnosti, že přimíchávání takzvaného biouhlu do půdy pomáhá její regeneraci zadržováním vody a živin, jsou si lidé vědomi od nepaměti. Dnes ale vystupuje do popředí jeho další přirozená vlastnost: schopnost udržet uhlík a při využití v zemědělství ho ukládat pod zem. Biouhel tak může pomoci v boji s klimatickou změnou. A navíc se na něm […]

O MicroCHARu v Týdnu Petra Havla

Na webových stránkách Asociace soukromého zemědělství se ve své pravidelné rubrice v únorovém vydání věnuje agrární publicista Petr Havel otázkám regenerativního zemědělství, spojeného se zvyšováním zásob uhlíku v půdě. V kontextu pak zmiňuje náš MicroCHAR a jeho pozitivní působení, včetně finančních příjmů z prodeje certifikátů odstranění uhlíku (CDR). Celá text si přečtěte zde.

Výroba biouhlu na zakázku

Pro potřeby výzkumných projektů nabízíme od roku 2022 zakázkovou výrobu biouhlu. Naše zařízení KARBOTECH 250 je schopno karbonizovat na biouhel libovolnou biomasu v regulovaných podmínkách: velikost částic biomasy 3-30 milimetrů vstupní vlhkost max. 15% teplota procesu 450 – 650 °C doba expozice 10 – 30 minut Vyrobený biouhel můžeme dále upravovat modifikovat několika způsoby: Provozní […]

Letos bude kompostovaný biouhel!

V listopadu jsme ve Zlínské kompostárně ve spolupráci s Technickými službami založili 170 tun kompostu s biouhlem. Kompostovací proces probíhá stabilně, biouhel omezuje ztrátu živin, protože je uchovává ve svojí struktuře . Těšíme se na první zlínský „kompochar“, který zamíří do zahrádek i pod nové stromy v českých městech! Během března se kompochar začne připravovat […]

Zamyšlení nad obchodováním s uhlíkem

Emise skleníkových plynů vznikají při spalování fosilních paliv. Fosilní paliva tvoří zejména uhlík z oxidu uhličitého, uložený do země před miliardami let. Když ho dnes spálíme, vznikne opět oxid uhličitý. Takže se v atmosféře zvýší jeho koncentrace, a ta pak způsobuje klimatické změny. Víte, že prvním mezinárodním počinem ohledně boje se změnami klimatu je Rámcová úmluva o […]

Získali jsme jsme ocenění SDGs!

BIOUHEL.CZ byl po devíti letech opět oceněn za svou činnost. Po ceně České Inovace 2013 za společenskou prospěšnost jsme se stali hrdými laureáty ceny SDGs za naplňování cílů udržitelného rozvoje v České republice, kterou organizuje Asociace společenské odpovědnosti.  Porota v letošním šestém ročníku ocenila v kategorii KLIMATICKÁ ZMĚNA náš projekt výroby uhlíkového půdního kondicionéru MicroCHAR® […]

Obchod

Z biouhlu vyrábíme pomocné půdní látky a kondicionéry. Biouhel v nich doplňujeme organickými živinami, mykorhizními houbami a půdním bakteriemi. Granulovaný MicroCHAR, drobnozrnný FertiCHAR nebo nejjemnější SuperCHAR nakupujte v našem e-shopu. Pokud sháníte biouhel pro výsadby městské zeleně nebo budování prvků modrozelené infrastruktury, tak vám nabízíme několik typů biouhlu a již připravený substrát z kompostovaného biouhlu […]