PRO ZDRAVOU A ÚRODNOU PŮDU...

Pilotní projekt MicroCHAR® dokončil certifikaci CDR!

Projekt MicroCHAR, oceněný cenou SDGs 2022 v kategorii ochrana klimatu, prošel jako první v regionu střední Evropy procesem certifikace trvalého odstranění uhlíku metodou biochar u certifikační autority PURO. PURO, člen skupiny NASDAQ, je přední certifikační platformou pro inženýrské metody trvalého odstraňování uhlíku. Vydává ověřené i pojištěné certifikáty CORC, nakupované mnoha globálními společnostmi v čele s […]

MicroCHAR® a slunečnice roční

Dominik Bleša ze Zemědělského výzkumného ústavu v Kroměříži dokončil hodnocení letošního pokusu aplikace MicroCHAR® pod slunečnici. Dosud jsme žádnou olejninu netestovali, takže jsme byli na výsledky netrpělivě čekali. A jak tedy dopadly? Nad očekávání dobře! Bravo MicroCHAR®! Bravo Rootella® X! Toto mykorhizu jsme při výrobě MicroCHAR® použili poprvé a osvědčila se na výbornou! Kolonizace kořenů […]

Our solution path for biochar in pictures

2013 at the beginning there was a hypothesis of biochar production from fermentation residues in a biogas plant. The next step was to take the proven solution to industrial scale. So we designed, manufactured and commissioned the KARBOTECH 500 at the biogas plant in Smržice. The implementation took place in 2014 and the test run […]

Biouhel jako překvapivý byznys?

Skutečnosti, že přimíchávání takzvaného biouhlu do půdy pomáhá její regeneraci zadržováním vody a živin, jsou si lidé vědomi od nepaměti. Dnes ale vystupuje do popředí jeho další přirozená vlastnost: schopnost udržet uhlík a při využití v zemědělství ho ukládat pod zem. Biouhel tak může pomoci v boji s klimatickou změnou. A navíc se na něm […]

O MicroCHARu v Týdnu Petra Havla

Na webových stránkách Asociace soukromého zemědělství se ve své pravidelné rubrice v únorovém vydání věnuje agrární publicista Petr Havel otázkám regenerativního zemědělství, spojeného se zvyšováním zásob uhlíku v půdě. V kontextu pak zmiňuje náš MicroCHAR a jeho pozitivní působení, včetně finančních příjmů z prodeje certifikátů odstranění uhlíku (CDR). Celá text si přečtěte zde.

Výroba biouhlu na zakázku

Pro potřeby výzkumných projektů nabízíme od roku 2022 zakázkovou výrobu biouhlu. Naše zařízení KARBOTECH 250 je schopno karbonizovat na biouhel libovolnou biomasu v regulovaných podmínkách: velikost částic biomasy 3-30 milimetrů vstupní vlhkost max. 15% teplota procesu 450 – 650 °C doba expozice 10 – 30 minut Vyrobený biouhel můžeme dále upravovat modifikovat několika způsoby: Provozní […]

Letos bude kompostovaný biouhel!

V listopadu jsme ve Zlínské kompostárně ve spolupráci s Technickými službami založili 170 tun kompostu s biouhlem. Kompostovací proces probíhá stabilně, biouhel omezuje ztrátu živin, protože je uchovává ve svojí struktuře . Těšíme se na první zlínský „kompochar“, který zamíří do zahrádek i pod nové stromy v českých městech! Během března se kompochar začne připravovat […]

Zamyšlení nad obchodováním s uhlíkem

Emise skleníkových plynů vznikají při spalování fosilních paliv. Fosilní paliva tvoří zejména uhlík z oxidu uhličitého, uložený do země před miliardami let. Když ho dnes spálíme, vznikne opět oxid uhličitý. Takže se v atmosféře zvýší jeho koncentrace, a ta pak způsobuje klimatické změny. Víte, že prvním mezinárodním počinem ohledně boje se změnami klimatu je Rámcová úmluva o […]

Získali jsme jsme ocenění SDGs!

BIOUHEL.CZ byl po devíti letech opět oceněn za svou činnost. Po ceně České Inovace 2013 za společenskou prospěšnost jsme se stali hrdými laureáty ceny SDGs za naplňování cílů udržitelného rozvoje v České republice, kterou organizuje Asociace společenské odpovědnosti.  Porota v letošním šestém ročníku ocenila v kategorii KLIMATICKÁ ZMĚNA náš projekt výroby uhlíkového půdního kondicionéru MicroCHAR® […]