PRO ZDRAVOU A ÚRODNOU PŮDU...

BIOUHEL.CZ je držitelem ceny The Quality Innovation of the Year 2014

TISKOVÁ ZPRÁVA

Fpredani vsichniirma BIOUHEL.CZ se stala vítězem mezinárodní soutěže inovací Quality Innovation of the Year 2014 v kategorii mikro podniky – potenciální inovace.

Vítěznou inovací je „Karbonizace biologicky rozložitelných materiálů s využitím odpadního tepla“.

Pod tímto složitým názvem se skrývá celkem jednoduché, ale velmi zajímavé řešení několika významných problémů. Karbonizace není nic jiného, než obdoba tradiční „uhlířiny“, tedy výroby dřevěného uhlí. Jen se místo dřeva zuhelňuje jakákoli odpadní biomasa, včetně komunálních bioodpadů. Bioodpady se přemění na uhlíkatý materiál, označovaný jako biouhel. Ten strukturou připomíná něco mezi drobnými kousky dřevěného uhlí a aktivním uhlím, používaným třeba při zažívacích problémech. Využití biouhlu se nabízí v mnoha průmyslových oborech a především v zemědělství. Když se totiž biouhel zapracuje do půdy, výrazně se zvýší její kvalitativní vlastnosti. Především zadrží víc vody, takže brání erozi, vyplavování přebytků hnojiv a hlavně pomáhá zvýšení přirozené půdní úrodnosti a vzniku potřebného humusu.

Využití odpadního tepla, konkrétně horkých spalin z výfuků motorů, které vyrábějí elektrickou energii například na bioplynových stanicích, je důležitý prvek inovativního řešení. Toto teplo totiž ve většině případech „utíká pánu bohu do oken“. A přitom může pomáhat právě provozu výroby biouhlu z bioodpadů.

Karbonizace je součástí komplexní linky na energetické a materiálové využití bioodpadů FermaC.

Jaké problémy tedy vítězná inovace řeší? V první řadě zpracuje bioodpady tak, že je přemění na cenný uhlík. Zároveň využije teplo z výroby elektřiny v tzv. kogenerace. Biouhel pak zlepší kvalitu zemědělské půdy a chrání jí proti erozi. Půda tak zadrží mnohem víc vody, což omezí rizika povodní.

Jednoduché, udržitelné, výhodné pro všechny!

Inovativní řešení je výsledkem výzkumu ve firmě AIVOTEC s.r.o. a je chráněno čtyřmi užitnými vzory a dvěma patentovými přihláškami. Je také držitelem Speciální ceny České inovace 2013 za Společenskou prospěšnost inovace.

Soutěž Quality Innovation of the Year je od roku 2007 pořádána pod záštitou finského prezidenta a Evropské organizace pro kvalitu. Hlavním organizátorem soutěže je Finská společnost pro kvalitu. Kromě Finska a Česka se soutěže účastní také Švédsko, Estonsko, Izrael, Kazachstán, Lotyšsko a Maďarsko.

Zlínský deník

Zpráva na Novinky.cz