PRO ZDRAVOU A ÚRODNOU PŮDU...

Pilotní projekt MicroCHAR® dokončil certifikaci CDR!

Projekt MicroCHAR, oceněný cenou SDGs 2022 v kategorii ochrana klimatu, prošel jako první v regionu střední Evropy procesem certifikace trvalého odstranění uhlíku metodou biochar u certifikační autority PURO.

PURO, člen skupiny NASDAQ, je přední certifikační platformou pro inženýrské metody trvalého odstraňování uhlíku. Vydává ověřené i pojištěné certifikáty CORC, nakupované mnoha globálními společnostmi v čele s Microsoft, Airbus nebo Swis Re. 

Vývojář projektu MicroCHAR®, firma agriCARBON plánuje vydat pro pilotní výrobní provoz až 30.000 certifikátů CORC, které představují trvalé odstranění 30 tisíc tun uhlíku z oxidu uhličitého prostřednictvím uložení téměř 10 tisíc tun biouhlu do půdy během 10 let v podobě regenerativního půdního kondicionéru MicroCHAR®.

Jeho pozitivní fungování v půdě byly letos ověřován například na polích s ozimou pšenicí, kukuřicí, slunečnicí nebo i při pěstování rajčat v Itálii. V rámci licenčního konceptu si budou zemědělci MicroCHAR® vyrábět sami ze svých surovin a pro financování investic do výrobního zařízení použijí právě uhlíkové certifikáty CORC, které prodají na dobrovolných trzích.

NASDAQ již od ledna 2021 sleduje vývoj cen CDR certifikátů metody biochar a vytváří cenový index CORCX, jehož aktuální hodnota je 120 EUR. Při této ceně může pilotní provoz MicroCHAR® inkasovat 3,6 mil EUR. Mimochodem – roční objem obchodů dobrovolných trzích již přesáhl 2 miliardy dolarů a násobně roste.