BIOUHEL.CZ s.r.o. pracuje od roku 2013 na rozšíření výroby a používání biouhlu, který
– napomáhá zlepšení stavu zemědělské půdy a zadržení vody v krajině,
– je nástrojem udržitelného rozvoje a
– způsob odstranění emisí oxidu uhličitého – PyCCS.


agrouhel ® je obchodní název biouhlu, který vyrábí BIOUHEL.CZ jako registrovanou pomocnou půdní látku zejména ze zbytkové zemědělské biomasy a fermentačních zbytků z bioplynových stanicích technologií KARBOTECH.


Vyvinuli jsme unikátní uhlíkové organické hnojivo MicroCHAR®. Kromě organických živin a biouhlu obsahuje půdní bakterie a houby, které jsou základem půdní úrodnosti. Působení hnojiva MicroCHAR® v půdě bylo ověřeno na České zemědělské univerzitě a v Botanickém ústavu Akademie věd. V Kardašově Řečici vybudujeme v roce 2022 první výrobní závod. Buďte u počátku změn v přístupu k půdě!

INVESTUJTE DO ZELENÝCH DLUHOPISŮ


Carbon Feed je doplněk potravy domácích i hospodářských zvířat. Zlepšuje trávení, eliminuje průjmy a vyvazuje toxiny. Je vyráběn z uhlíku kontrolovaného původu doplněného rostlinným olejem pro lepší stravitelnost.


Vyrábíme také SUBSTRÁTY S BIOUHELM pro výsadbu stromů a ploch, zadržujících vodu ve městech.Biochar Foundation je nadační fond, který jsme založili pro podporu výroby a používání biouhlu. Princip a produkty nabízíme na stránce KAŽDÉ KILO SE POČÍTÁ!

Biochar Foundation je zakládajícím členem platformy V4 Biochar Platform, jejímž cílem je propojení všech vědeckých, aplikačních a obchodní iniciativ kolem biouhlu ve střední Evropě.