BIOUHEL.CZ s.r.o. pracuje od roku 2013 na rozšíření výroby a používání biouhlu, který
– napomáhá zlepšení stavu zemědělské půdy a zadržení vody v krajině,
– je nástrojem udržitelného rozvoje a
– způsob odstranění emisí oxidu uhličitého – PyCCS.

agrouhel ® je obchodní název biouhlu, který vyrábí BIOUHEL.CZ jako registrovanou pomocnou půdní látku zejména ze zbytkové zemědělské biomasy a fermentačních zbytků z bioplynových stanicích technologií KARBOTECH.

Vyrábíme také SUBSTRÁTY S BIOUHELM pro výsadbu stromů a ploch, zadržujících vodu ve městech.

Biochar Foundation je nadační fond, který jsme založili pro podporu výroby a používání biouhlu. Princip a produkty nabízíme na stránce KAŽDÉ KILO SE POČÍTÁ!

Biochar Foundation je zakládajícím členem platformy V4 Biochar Platform, jejímž cílem je propojení všech vědeckých, aplikačních a obchodní iniciativ kolem biouhlu ve střední Evropě.