PRO ZDRAVOU A ÚRODNOU PŮDU...

BIOUHEL.CZ

NAŠÍ CÍLEM JE ROZVÍJET VÝROBU A POUŽÍVÁNÍ BIOUHLU

O FIRMĚ

NAŠIM CÍLEM JE ROZVÍJET VÝROBU A POUŽÍVÁNÍ BIOUHLU

Firmu BIOUHEL.CZ jsme založili v roce 2013 s cílem rozvíjet výrobu a používání biouhlu jako jednoho z nástrojů udržitelného rozvoje. Motivem bylo naše řešení výroby biouhlu v rámci provozu zemědělského podniku s bioplynovou stanicí, oceněné cenou Česká inovace 2013.

základ substrátu s biouhlem pro modrozelenou infrastrukturu

inovativní uhlíková organická hnojiva a půdní kondicionéry

je doplněk potravy domácích i hospodářských zvířat

je obchodní název biouhlu, který vyrábí BIOUHEL.CZ

nadační fond, pro podporu výroby a používání biouhlu

O BIOUHLU

BIOUHEL JE PŘÍLEŽITOST PRO UDRŽITELNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Biouhel je biomasa rostlinného původu, zuhelnatělá za účelem aplikace do půdy.  

Základní složkou biouhlu je chemicky stabilní uhlík, který nepodléhá dalšímu rozkladu ani oxidaci. Ukládáním biouhlu do půdy se zásadně zlepšuje její struktura i přirozená úrodnost.

NOVINKY

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT