Biouhel

Protože půda není naše a nezdědili jsme ji po předcích!
Protože půdu máme půjčenou od dětí!

Biouhel (z angl. biochar) je zuhelněná biomasa, která vznikla termickou přeměnou (nízkoteplotní pyrolýza, karbonizace). V podstatě jde o obdobu dřevného uhlí, ale vyrobeného ze zbytkové a odpadní biomasy. Základní složkou je chemicky stabilní uhlík, který nepodléhá dalšímu rozkladu ani oxidaci. Ukládáním biouhlu do půdy se zásadně zlepšuje její kvalita. Uhlík váže živiny a důležité látky (dusík, fosfor, draslík, …), které se z půdy nevyplavují. Má velkou retenční schopnost, takže zadržuje v půdě i vodu. Ukládání biouhlu do půdy má ale i další globální přínos: dochází k odebírání CO2 z atmosféry.biouhel

Důležitým počinem ohledně budoucího rozšíření biouhlu bylo určitě Svědectví profesora Johannese Lehmana před Zvláštním výborem pro energetickou nezávislost a globální oteplování Sněmovny reprezentantů na téma „Biouhel“.

Zuhelňená biomasa je tradiční univerzální prostředek pro zlepšení úrodnosti půdy v rozvojových zemích. V posledních letech se ale biouhel stává velkým tématem i ve vyspělých zemích. Pozitivní účinky již byly dostatečně prokázány. Objevují se technologie a hledají se systémy. A o to jde – najít systémové řešení pro „biouhlové hospodářství“ v průmyslovém měřítku. My jsme takové možnosti definovali.

Jan Káňa, BIOUHEL.CZ s.r.o.

Náš biouhel je 

Agrouhel logo

 

 

______________________________________________________

 QI2014 Speciální-cena-za-společenskou-prospěšnost-inovace

______________________________________________________

Svědectví z doby 400 let před naším letopočtem…grabar

Poslyš píseň. Ze slunného úrodného svahu kamení vybral a zídky z něho
vystavil. Hospodář věnoval veškerou péči, aby nesla ovoce. Vysadil vinný kmen
výborný, ustavěl věži uprostřed a lisu v ní vytesal. Očekával, aby vinice nesla
hrozny, ale vydala plané víno. Proč bylo víno tak malé a kyselé?
Seber staré víno, akácie i keře pnoucí se po zídkách vinice. Nech udušený
oheň přejít a kultivuj. Poručíš mrakům, aby zapršely. Díl viničný vydal amfor
přemnoho, bubny, píšťaly, vína bylo na hodech jejich z té příčiny.

ze staroarménštiny (grabar) 400 př. n.l., upraveno, kráceno

______________________________________________________

¤ Information about our technology English