PRO ZDRAVOU A ÚRODNOU PŮDU...

Letos bude kompostovaný biouhel!

V listopadu jsme ve Zlínské kompostárně ve spolupráci s Technickými službami založili 170 tun kompostu s biouhlem. Kompostovací proces probíhá stabilně, biouhel omezuje ztrátu živin, protože je uchovává ve svojí struktuře . Těšíme se na první zlínský „kompochar“, který zamíří do zahrádek i pod nové stromy v českých městech!

Během března se kompochar začne připravovat k expedici.