PRO ZDRAVOU A ÚRODNOU PŮDU...

Výsadba do strukturálního substrátu s biouhlem soutěží o cenu Adapterra Awards

V roce 2020 jsme dodali biouhel do strukturálního substrátu pro výsadbu aleje v Jihlavské Vrchlického ulici. Dnes toto opatření soutěží o cenu jako příklad opatření adaptace na změnu klimatu!