PRO ZDRAVOU A ÚRODNOU PŮDU...

MicroCHAR® a slunečnice roční

Dominik Bleša ze Zemědělského výzkumného ústavu v Kroměříži dokončil hodnocení letošního pokusu aplikace MicroCHAR® pod slunečnici. Dosud jsme žádnou olejninu netestovali, takže jsme byli na výsledky netrpělivě čekali. A jak tedy dopadly? Nad očekávání dobře! Bravo MicroCHAR®! Bravo Rootella® X! Toto mykorhizu jsme při výrobě MicroCHAR® použili poprvé a osvědčila se na výbornou!

Kolonizace kořenů vykázala u variant s přídavkem MicroCHAR® extrémní rozdíly a na ostatních parametrech se efekt symbiózy významně projevuje. Celkové výnosy sušiny rostlin ve srovnání prokazují, že použití MicroCHAR® je schopno již v prvním roce nahradit hnojení. Pokud se navíc i hnojivo použije, jsou výnosy zásadně vyšší, než při samotném hnojení. MicroCHAR® se osvědčil jako vynikající fungicid, když výrazně eliminoval napadení Hlízenkou.

Zaznamenali jsme ale také jeden zvláštní výsledek. Nejvíce oleje obsahovala semena v kontrolní, tedy nijak neošetřené variantě! Ještě to budeme zkoumat!

Colonization of roots by arbuscular mycorrhiza. Variants 2 and 4 with MicroCHAR®.
Number of plants infected by the pathogen Sclerotinia sclerotiorum. Variants 2 and 4 are with MicroCHAR®.
Drying of plant parts. Variants 2 and 4 with MicroCHAR®.
Total seed oiliness. Variant 1 is a control without treatment.