PRO ZDRAVOU A ÚRODNOU PŮDU...

BIOUHEL.CZ

Firmu BIOUHEL.CZ jsme založili v roce 2013 s cílem rozvíjet výrobu a používání biouhlu jako jednoho z nástrojů udržitelného rozvoje. Motivem bylo naše řešení výroby biouhlu v rámci provozu zemědělského podniku s bioplynovou stanicí, oceněné cenou Česká inovace 2013.

Po celou dobu činnosti se věnujeme také výzkumu a ověřování vlastností biouhlu a jeho působení.  Spolupracovali jsme s ČZU, VŠB, MENDELU, VŠTE, VÚMOP a dalšími pracovišti. Náš biouhel bylo použit na mnoha pokusných lokalitách v Česku. Největší jednotnou plochou je 12 hektarů v Polkovicích.  O biouhlu sice nevíme všechno, ale víme toho celkem hodně.

NAŠE PROJEKTY

Náš biouhel je agrouhel. Vyrábí se z fermentačního zbytku po výrobě bioplynu a další zemědělské biomasy, z větví z údržby zeleně anebo i kompostů. Vedle toho vyrábíme i biouhel z větví v pecích kon-tiki. Z něj pak vyrábíme půdní kondicionéry, kterým říkáme FertiCHAR a unikátní MicroCHAR.

Z upraveného biouhlu nejvyšší kvality vyrábíme doplněk krmiv CarbonFeed. Je určen nejen pro domácí zvířata, ale i pro zemědělské velkochovy.

Vyrábíme také substráty s biouhlem pro výsadby zeleně ve městech. Používání biouhlu v Modrozelené infrastruktuře přináší více benefitů, zejména zvyšuje zádrž vody a poskytuje stromům lepší životní podmínky.

Při současném stavu klimatu je velmi důležitou funkcí biouhlu odstraňování oxidu uhličitého z atmosféry. K tomu dochází právě přeměnou původního labilního uhlíku v biomase na stabilní uhlík v biouhlu. Ten už totiž zpětně nezoxiduje. Této metodě se říká Pyrogenic carbon capture and storage (PyCCS). Pro podporu tohoto aspektu výroby biouhlu jsme založili nadační fond Biochar Foundation.

A také jsme stáli u vzniku Platformy pro výzkum a komercionalizaci biouhlu V4 Biochar Platform.