V Dubaji se černá!

Na českém stánku výstavy EXPO DUBAI 2021 probíhá výsadba stromů a zakládání demonstračních políček. Do všech použitých substrátů se pod dohledem doc. Miroslava Vosátky z Botanického ústavu Akademie věd přidává náš agrouhel!

Bla Bla Bla …

Jako většina “klima gramotných” (bez urážky) jsem zachytil Grétin příspěvek k on-line konferenci Jedna planeta:

Předesílám, že na slečnu Grétu Thunbergovou nemám vyhraněný názor. Páteční záškoláctví chápu tak i tak. Ale každopádně – lepší ať je, než aby nebylo :-).

Bla Bla Bla ale považuji během existence hnutí Fridays For Futureza BEST OF!

Prostřednictvím biouhlu se roky snažíme o pozitivní změnu přístupu k půdě a její roli v klimatických změnách. Mnohokrát jsme byli mocnými vyslechnuti a “poplácáni po rameni” – vždy se stejným výsledkem… bla-bla-bla
Takže tentokrát chápu, o čem to je, Gréto Thunbergová!

Na severu Čech se zkouší experimentální použití biouhlu

Studentky České zemědělské univerzity dnes vysadily stromky do půdy po rekultivacích obohacené o biouhel. Materiál má pomoci snížit uvolňování oxidu uhličitého do ovzduší, zvýšit kvalitu půdy a pomoci zadržet vodu v krajině.

Vědecký experiment, který má význam biouhlu potvrdit, se realizuje u Strupčic na Chomutovsku na rekultivovaném území Vršanské uhelné.

Dále čtěte na webu Seznam zprávy

Změna k lepšímu

Připojili jsme se k podporovatelům iniciativy Změna k lepšímu. Chceme se zapojit zejména v rámci skupiny “krajina”, která chce formulovat řešení v rámci obnovy krajiny a zlepšení stavu půdy – což společně napomůže zadržet vodu.

Snížení úniků minerálního dusíku aplikací biouhlu

Cílem příspěvku je upozornit na širší souvislosti týkající se zvýšených koncentrací dusičnanů ve vodním zdroji Březová nad Svitavou, který je největším zdrojem podzemní pitné vody v ČR a který zásobuje kvalitní pitnou vodou brněnskou aglomeraci a další napojené obce v celkovém objemu 27 mil. m3.rok−1. Z výsledků dosud provedených experimentů lze usuzovat na projevy degradace půdy způsobené dlouhodobým používáním průmyslových dusíkatých hnojiv.

Pokračování článku na tzb-info