PRO ZDRAVOU A ÚRODNOU PŮDU...

Proč používat biouhel?

Jednoduše proto, že uhlík do půdy patří! Biouhel obsahuje tzv. černý uhlík (carbon black), který se půdy přirozeně začleňuje po přírodních požárech. V půdě se stává součástí její struktury a přispívá k přirozené úrodnosti. To zejména díky své schopnosti kumulovat a uvolňovat živiny, podporou rozvoje půdního života nebo zadržením dešťových vod. Používání biouhlu je skutečně […]

Využití biouhlu při kompostování

s využitím publikace IBI Compost and biochar (http://www.biochar-international.org/sites/default/files/Compost_and_biochar_IBI_2015.pdf) Kompostování i výroba biouhlu jsou způsoby využití a recyklování organického odpadu. Studie poskytuje informace o využití biouhlu v kompostování a poukazuje na pozitivní efekty, zejména schopnost biouhlu urychlit proces kompostování a snížit ztrátu živin. V podstatě každý biologicky rozložitelný odpad i například kaly z čištění odpadních vod lze kompostovat. […]

Biouhel – jak na něj prakticky

Určitě znáte uhel na malování, ale už jste slyšeli o biouhlu? Biouhel je zajímavý materiál pro obohacení půdy, který byl v minulosti hojně využívaný na různých místech naší planety a v současnosti se opět stává žhavým tématem.  Možná jste četli článek o biouhlu a jeho souvislosti se změnou klimatu v předminulých ekolistech. Tentokrát připomeneme základní […]