PRO ZDRAVOU A ÚRODNOU PŮDU...

Proč používat biouhel?

Jednoduše proto, že uhlík do půdy patří! Biouhel obsahuje tzv. černý uhlík (carbon black), který se půdy přirozeně začleňuje po přírodních požárech. V půdě se stává součástí její struktury a přispívá k přirozené úrodnosti. To zejména díky své schopnosti kumulovat a uvolňovat živiny, podporou rozvoje půdního života nebo zadržením dešťových vod.

základní benefity biouhlu v půdě

Používání biouhlu je skutečně snadné! Stačí ho ve vhodné formě a správnými prostředky umístit do půdy. Ideální formu biouhel získává ve styku s organickými živinami, kdy je kumuluje do svého velkého povrchu. Asi nejlepší je přidávat biouhel postupně do kompostu. Z toho má výhodu i samotný kompost.

Místo kompostování lze biouhel smísit například s drůbežím trusem, který bohatým zdrojem organických živin. Používání umělých minerálních hnojiv nedoporučuji, ale ani nezatracuji. Nakonec – jde hlavně o biouhel!

Výbornou formou přípravy biouhlu na cestu do půdy je zásyp kompostovací toalety. Tady totiž kromě organických látek z „toho“ také omezuje zápach a vylepšuje celkovou konzistenci. Tuto metodu volí například děti v Táborské lesní školce Žijem lesem!

Biouhel s živinami (nebo jako kompost) se pak jednoduše rozsype po záhonu nebo políčku a pomocí rýče nebo brán smíchá s půdou. Samotný biouhel by měl být dostatečně vlhký, aby z něj neodlétaly jemné částice. Voda z něj bude v půdě k dispozici rostlinám. Další variantou použití biouhlu je přidání do výsadbové jámy ke kořenům stromů či keřů. Biouhel se nasype dospod jámy a smíchá s hlínou či substrátem před zasypáním.

Já osobně jsem největším odborníkem na používání biouhlu v květináčích. Tak například kromě různých směsí biouhlu s komposty a substráty jsem testoval, jestli by rostlinám stačil jen samotný biouhel. Žádná rostlina nám za biouhel ještě nevynadala!

Jan Káňa, BIOUHEL.CZ