PRO ZDRAVOU A ÚRODNOU PŮDU...

O MicroCHARu v Týdnu Petra Havla

Na webových stránkách Asociace soukromého zemědělství se ve své pravidelné rubrice v únorovém vydání věnuje agrární publicista Petr Havel otázkám regenerativního zemědělství, spojeného se zvyšováním zásob uhlíku v půdě. V kontextu pak zmiňuje náš MicroCHAR a jeho pozitivní působení, včetně finančních příjmů z prodeje certifikátů odstranění uhlíku (CDR). Celá text si přečtěte zde.