PRO ZDRAVOU A ÚRODNOU PŮDU...

Zamyšlení nad obchodováním s uhlíkem

Emise skleníkových plynů vznikají při spalování fosilních paliv. Fosilní paliva tvoří zejména uhlík z oxidu uhličitého, uložený do země před miliardami let. Když ho dnes spálíme, vznikne opět oxid uhličitý. Takže se v atmosféře zvýší jeho koncentrace, a ta pak způsobuje klimatické změny. Víte, že prvním mezinárodním počinem ohledně boje se změnami klimatu je Rámcová úmluva o […]