PRO ZDRAVOU A ÚRODNOU PŮDU...

Vliv biouhlu na kvalitu půdy

Po prvním roce ověření vlivu biouhel na kvalitu půdy, které probíhá jako soukromý výzkum firmy BIOUHEL.CZ ve Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy, se potvrzují předešlé hypotézy a nádobové pokusy. Nad očekávání se ale projevila schopnost biouhlu přispět k lepšímu hospodaření s živinami v půdě.

Zde je kompletní zpráva

V roce 2016 výzkum pokračoval. Aplikovali jsme další biouhel, doplnili ho i kaly z čištění odpadních vod. Sledovali jsme především změny fyzikálních vlastností a struktury půdy.

Biouhel významně přispívá ke zlepšení všech indikátorů, které určují kvalitu půdy.