BIOUHEL V PŮDĚ

Uhlík ve stabilní formě, kterým je biouhel převážně tvořen, je považován za prostředek k významnému zlepšení půdních vlastností. Jeho velký specifický povrch zaručuje značnou retenční kapacitu.

Hlavní efekty biouhlu v půdě:

  • z půdy, ve které je dostatek uhlíku se sníží emise oxidu dusného a metanu
  • uhlík redukuje zápachy
  • ukládání biouhlu do půdy je způsobem odstranění CO2 z atmosféry
  • biouhel v půdě zvyšuje obsah půdního uhlíku
  • půda s biouhlem je úrodná a „zdravá“
  • biouhel zlepšuje vodní režim v půdě

biouhel_efekt