BIOUHEL V PŮDĚ

Uhlík ve stabilní formě, kterým je biouhel převážně tvořen, je prostředek k významnému zlepšení půdních vlastností. Důležitý je zejména jeho velký povrch, který poskytuje prostor pro zadržení vody i kolonizaci mikroorganismy a houbami.

Hlavní efekty působení biouhlu v půdě:

  • z půdy, ve které je dostatek uhlíku se sníží emise oxidu dusného a metanu
  • uhlík redukuje zápachy
  • ukládání biouhlu do půdy je způsobem odstranění CO2 z atmosféry
  • biouhel v půdě zvyšuje obsah půdního uhlíku
  • půda s biouhlem je úrodná a “zdravá”
  • biouhel zlepšuje vodní režim v půdě