TECHNOLOGIE KARBOTECH

BIOUHEL.CZ má k dispozici inovativní technologii karbonizace zbytkové a odpadní biomasy různého původu na biouhel.

Technologie KARBOTECH pracuje na principu nízkoteplotní pyrolýzy, což je reduktivní proces, při kterém je biomasa rozkládána na pyrolyzní plyny a pevný zbytek (biouhel), obsahující až 95% uhlíku ve stabilní formě.

Hlavní předností technologie KARBOTECH je využití odpadního nebo zbytkového tepla z jiných provozů, zejména spalin z motorů kogeneračních jednotek. Ty jsou provozovány zejména na bioplynových stanicích, čistirnách odpadních vod nebo u odplyňovaných skládek.

Spaliny z motorů jsou vedeny do technologie, kde se dále dohřejí spalováním pyrolyzních plynů. Díky tomu je možné zpracovat větší množství biomasy, a to i s nižším obsahem spalitelných látek. Za procesem karbonizace tak zůstává dostatek zbytkové teplené energie pro předsušení.

Technologie je chráněna užitným vzorem 30970 Zařízení pro využití organického materiálu a odpadního tepla

Základní schema technologie (kliknutním zvětšíte).

schema_karbonizace