Z BIOODPADŮ

Druhým systémem výroby biouhlu je karbonizace vhodných bioodpadů z komunální sféry a průmyslu.

Separovaný sběr a třídění organických odpadů, včetně jejich (zpravidla) kompostování, se významně rozšiřuje a tento trend bude jistě pokračovat.

Kompostování je proces aerobní fermentace, takže kompost je fermentační zbytek, vhodný pro zuhelnění. Navíc vysokou teplotou dojde k bezpečné likvidaci případných patogenů.

kompost

Odpadní teplo, využitelné pro karbonizaci, je k dispozici například na čistírnách odpadních vod nebo u odplyňovaných skládek. V blízkosti těchto provozů je tedy možné shromažďovat organické odpady, kompostovat je a výsledný kompost karbonizovat.

Takto získaný biouhel lze nabídnout zemědělským podnikům, které nemají k dispozici odpady, vhodné pro výrobu biouhlu.

Samozřejmě se nabízí i prodej biouhlu maloodběratelům pro aplikaci do zahrad, pěstitelům ovoce, zeleniny či dekorativních rostlin anebo pro aplikaci do ploch městské zeleně.

Velmi perspektivní se jeví i využití biouhlu pro obohacení svrchní vrstvy půdy při rekultivacích, například po těžbě nerostů.

Podrobnosti o řešení zpracování bioodpadů na biouhel zde.

Pro více informací nás kontaktujte