BIOUHEL

Biouhel je biomasa rostlinného původu, zuhelnatělá za účelem aplikace do půd. Jde o produkt rozkladu biomasy vlivem dostatečně vysoké teploty za malého nebo žádného přístupu vzduchu. Obecný pojem zahrnující všechny takto zuhelnatělé látky je uhel (anglicky char). Ten se svou strukturou i dalšími vlastnostmi značně liší od uhlí (anglicky coal), tedy někdejší biomasy, která prošla nesrovnatelně pomalejší přeměnou v různých hloubkách pevniny. Biouhel má obsah živin (fosforu, alkálií) téměř stejný, jako původní biomasa, až na snížený obsah dusíku. Živiny se z něj uvolňují pomalu, nevyplavují se. Uhlík v něm vázaný má dobu setrvání v půdě v řádu staletí až tisíciletí.

Základní složkou je chemicky stabilní uhlík, který nepodléhá dalšímu rozkladu ani oxidaci. Ukládáním biouhlu do půdy se zásadně zlepšuje její kvalita. Uhlík váže živiny a důležité látky (dusík, fosfor, draslík, …), které se z půdy nevyplavují. Má velkou retenční schopnost, takže zadržuje v půdě i vodu. Ukládání biouhlu do půdy má ale i další globální přínos: dochází k odebírání CO2 z atmosféry.

Zuhelňená biomasa je tradiční univerzální prostředek pro zlepšení úrodnosti půdy v rozvojových zemích. V posledních letech se ale biouhel stává velkým tématem i ve vyspělých zemích. Pozitivní účinky již byly dostatečně prokázány. Objevují se technologie a hledají se systémy. A o to jde – najít systémové řešení pro „biouhlové hospodářství“ v průmyslovém měřítku. My jsme takové možnosti definovali.

Jan Káňa, BIOUHEL.CZ s.r.o.

______________________________________________________
Svědectví z dávné doby grabar
Poslyš píseň. Ze slunného úrodného svahu kamení vybral a zídky z něho vystavil. Hospodář věnoval veškerou péči, aby nesla ovoce. Vysadil vinný kmen výborný, ustavěl věži uprostřed a lisu v ní vytesal. Očekával, aby vinice nesla hrozny, ale vydala plané víno. Proč bylo víno tak malé a kyselé? Seber staré víno, akácie i keře pnoucí se po zídkách vinice. Nech udušený oheň přejít a kultivuj. Poručíš mrakům, aby zapršely. Díl viničný vydal amfor přemnoho, bubny, píšťaly, vína bylo na hodech jejich z té příčiny. ze staroarménštiny (grabar) 400 př. n.l., upraveno, kráceno