VÝZKUM kolem BIOUHLU

Přehled některých výzkumných záměrů, probíhajících v České republice (informace jsou doplňovány), pro které dodáváme biouhel.

BC AV ČR, České Budějovice, Ing. Václav Krištůfek, CSc.

Vliv aplikace biouhlu na strupovitost brambor. Pokusná políčka od roku 2013. Průběžná zpráva pro časopis úroda ke stažení.

VUMOPIng. Jarmila Čechmánková Ph.D , Ing. Petra Huislová

Ověření vlivu zuhelnatělé biomasy – materiálu Biouhel – na kvalitu půdy.

kukurice

Pokusné plochy založené v roce 2015. Výzkum probíhá dlouhodbě. Závěrečné zprávy za roky 2015 a 2016 ukazují na potenciál aplikace biouhlu.

Tento výzkum nahrazuje nepodpořené projekty, přihlášené jak to programů NAZV, tak i TAČR, je financován ze soukromých zdrojů firmy BIOUHEL.CZ.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc. Ph.D., MBA a kolektiv

1. Biochar – ekologický produkt a jeho uplatnění v ochraně životního prostředí. Publikováno v časopise OCHRANA OBYVATELSTVA – ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANÁŘSTVÍ 2016, ke stažení zde.

2. Základní ekotoxicita u uhlíkatých fólií připravených kombinovanou oxidací grafitu s fullerenem, fluorografitem a biocharem. Jakkoli to zní vědecky, úkolem je připravit kompozitní fólie s využitím biouhlu a definovat jejich použití v ochraně životního prostředí.

Mendelova univerzita v Brně

1. Agronomická fakulta, Ing. Jiří Jandák, CSc.

Polní pokusy ve výzkumné stanici Vatín. Sledování působení biouhlu v půdě při rozdílných agrotechnických postupech.

2. Agronomická fakulta, Ing. Jaroslav Záhora, CSc.

Dlouhodobý výzkum vlastností a působení biouhlu. Ověřování efektu aplikace biouhlu ke kompostovaným bioodpadům.

ÚKZÚZ, Ing. Michaela Smatanová