VÝROBA

Biouhel se vyrábí podobně jako dřevné uhlí procesem tzv. termochemické redukce (nebo pyrolýzy) biomasy. Princip výroby lze rozdělit podle teploty na nízkoteplotní (< 500 °C) a vysokoteplotní (> 600 °C). Získaný biouhel se pak liší specifickými vlastnostmi. 

BIOUHEL.CZ vyvinul unikátní chráněné řešení výroby biouhlu z fermentačních zbytků na bioplynových stanicích KARBOTECH. 

Fermentační zbytek (separát) má stabilní vlastnosti a vhodnou strukturu. Vyrobený biouhel poslouží jako náplň filtru, přes který se vyčistí fugát a živiny z něj zůstanou v biouhlu. V důsledku se zásadně sníží náklady na vyvážení digestátu a úspora se použije pro financování investičních nákladů.

Technologie KARBOTECH může vyrábět biouhel i další vhodné zbytkové a odpadní biomasy nebo bioodpadů. Vhodným místem výroby mohou být třeba odplynované skládky s kogenerací a další místa s přebytkem technologického tepla nebo stabilním množstvím biomasy.

Naše řešení získalo dvě ocenění

Speciální-cena-za-společenskou-prospěšnost-inovace
QI2014