BUDOUCNOST BIOUHLU

Možná lépe: budoucnost je v biouhlu

Karbonizace odpadní biomasy ze zemědělství i bioodpadů z komunální sféry a následné ukládání biouhlu do půdy nabízí příležitost k zásadnímu zlepšení kvality i vlastností půdy, kterou v minulých desetiletích intenzivní zemědělská činnost mnohde téměř zničila.

Půda, ve které chybí organické látky a uhlík, není schopna zadržet vodu a tudíž ani hojně používaná umělá hnojiva. Nevhodné osevní i agrotechnické postupy mění půdu v mrtvou pevnou masu, v níž se devastuje a ztrácí půdní struktura. Kromě toho je zemědělství obecně významným emitentem skleníkových plynů, které se uvolňují z obdělávané půdy i pastvin.

co2 cyklus uhelZavedení a rozšiřování systémů ekologicky šetrně vyráběného biouhlu a jeho ukládání do půdy přinese dvě základní pozitiva:

  • dojde k zásadnímu zlepšení kvality a úrodnosti půdy prostřednictvím zlepšení vodního režimu, snížení množství aplikovaných umělých hnojiv
  • sníží se obsah oxidu uhličitého i dalších skleníkových plynů v atmosféře.

Synergicky pak díky vyšším výnosům plodin i kvality produkce bude možno udržet nebo snížit rozlohu výměry orné půdy při zachování potravinové bezpečnosti. Díky tomu mohou vzniknout přirozené a funkční ekosystémy.