CO JE BIOUHEL

Biouhel je biomasa rostlinného původu, zuhelnatělá za účelem aplikace do půd. Předpona bio zde znamená obě tyto charakteristiky.

Biouhel je produktem rozkladu biomasy vlivem dostatečně vysoké teploty za malého nebo žádného přístupu vzduchu. Obecný pojem zahrnující všechny takto zuhelnatělé látky je uhel (anglicky char). Ten se svou strukturou i dalšími vlastnostmi značně liší od uhlí (anglicky coal), tedy někdejší biomasy, která prošla nesrovnatelně pomalejší přeměnou v různých hloubkách pevniny. Biouhel má obsah živin (fosforu, alkálií) téměř stejný, jako původní biomasa, až na snížený obsah dusíku. Živiny se z něj uvolňují pomalu, nevyplavují se. Uhlík v něm vázaný má dobu setrvání v půdě v řádu staletí až tisíciletí.

Tvorbou a aplikací biouhlu lze nejen zásadně zlepšit vlastnosti půd, ale též bezpečně uložit obrovská množství uhlíku, zachyceného předtím fotosyntézou z ovzduší[1]. Uložením jedné tuny biouhlu do půdy se navždy odeberou 3,6 tuny oxidu uhličitého z atmosféry.

Biouhel je také příležitostí pro nový způsob řešení nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, jež se po zuhelnění a uložením do půdy stanou trvalou součástí zdravé a úrodné půdní struktury.

A jak se vlastně biouhel vyrábí?

V tomto videu se o biouhlu dozvíte vše důležité z úst těch nejpovolanějších ;-)[1] S laskavým svolením Jana Hollana