Nadační fond pro podporu rozvoje biouhlu!

V červnu byl založen nadační fond Biochar Foundation. Jeho cílem je podpora výroby a používání biouhlu jako nástroje zlepšení stavu půdy a omezení projevů klimatických změn. Více na www.biochar.foundation.

Posted under: Novinky

Comments are closed.