FermaC – komplexní zpracování bioodpadů

Firma AIVOTEC s.r.o., zakladatel firmy BIOUHEL.CZ dokončila vývoj unikátní komplexní technologické linky FermaC, zahrnující energetické využití bioodpadů v anaerobní fermentaci a karbonizaci na biouhel.

Linku lze realizovat jako rozšíření stávající zemědělské bioplynové stanice nebo samostatně, s výhodou u kogenerace (na důlní nebo skládkový plyn).

FermaC informační leták

Posted under: Novinky

Comments are closed.