Biouhel zdarma! Ale jen pro půdu!

O biouhlu, tedy biomase, zuhelnatělé procesem karbonizace do formy stabilního uhlíku, toho víme díky mnoha vědeckým výzkumům i praktickým pokusům z celého světa celkem dost. Byly spolehlivě doloženy jeho pozitivní vlastnosti působením v půdě i definovány možnosti průmyslového využití. Jsou k dispozici technologie

Continue reading

Využití biouhlí (biocharu) k úpravě půdních vlastností

Kateřina Břendová, Pavel Tlustoš, Jiřina Száková, Martin Bohuněk Úvod Biouhel, běžně nazývaný anglickým termínem „biochar“, je, stručně řečeno, na uhlík bohatý produkt získaný tepelným rozkladem organického materiálu, například dřevní nebo rostlinné biomasy, ale i hnoje, či digestátu [1], bez přístupu vzduchu, za vysokých teplot. Termochemický proces rozkladu různých typů

Continue reading

FermaC – komplexní zpracování bioodpadů

Firma AIVOTEC s.r.o., zakladatel firmy BIOUHEL.CZ dokončila vývoj unikátní komplexní technologické linky FermaC, zahrnující energetické využití bioodpadů v anaerobní fermentaci a karbonizaci na biouhel. Linku lze realizovat jako rozšíření stávající zemědělské bioplynové stanice nebo samostatně, s výhodou u kogenerace (na

Continue reading

Biouhel – jak na něj prakticky

Určitě znáte uhel na malování, ale už jste slyšeli o biouhlu? Biouhel je zajímavý materiál pro obohacení půdy, který byl v minulosti hojně využívaný na různých místech naší planety a v současnosti se opět stává žhavým tématem.  Možná jste četli

Continue reading

Jak je to s biouhlem

Biouhel se v poslední době stává (zejména na akademické půdě) poměrně frekventovaným a aktuálním tématem. Probíhá mnoho výzkumných projektů v oblasti využití biouhlu, zejména jako pomocné půdní látky. Základní pozitivní dopady aplikace biouhlu do půdy jsou již v zásadě ověřeny. Rozhodně není znám

Continue reading